OLPP Koluszki 2009 r.

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na zbiornikach V=15000m3 w bazie OLPP Koluszki.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne systemem farb antystatycznych

zabezpieczenie antykorozyjne systemem epoksydowo - poliuretanowym

Dzierżawa, montaż i demontaż rusztowań dla powierzchni malowanych

Mycie zbiornika po próbie szczelności

 

Powierzchnia zabezpieczenia antykorozyjnego wyniosła : 22 000m2

AROR Sp. z.o.o Sp. k.

ul. Szafrańska 15

31-587 Kraków