Previous Next

Antykorozja Zbiornika Linde w Kobierzycach 2010

Powierzchnia zabezpieczenia antykorozyjnego: 4500m2 

AROR Sp. z.o.o Sp. k.

ul. Szafrańska 15

31-587 Kraków