Previous Next

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników

Zakres prac obejmował :

 

- czyszczenie strumieniowo ścierne , do stopnia czystości Sa 2,5

- malowanie hydrodynamiczne zestawem farb epoksydowo - bitumicznych , 3 warstwy o łącznej grubości 450 ?m

Całkowita powierzchnia zabezpieczenia wyniosła 1800 m2

AROR Sp. z.o.o Sp. k.

ul. Szafrańska 15

31-587 Kraków